Högre effektivitet genom snabb och smidig resursplanering för företag

Resursplaneringen i systemet hanterar många av de processer som är förknippade med hela leveranskedjan på ett företag. Syftet är att automatisera och integrera informationen som behövs under olika processer i ett samlat system.

Roimas ERP system är designad för miljöer med höga krav på flexibilitet och snabbhet. Vårt mål är att bryta ned silostrukturer och barriärer, mellan människa och maskin, mellan det nuvarande och framtiden, och inte minst mellan dig och informationen du behöver.

planering och optimering

Planering och optimering (S&OP, APS)

Planering och optimering är en kontinuerlig process, där hela organisationens operationella planering optimeras utifrån försäljningsprognoser, maskintillstånd och underhållsplaner. Med väl implementerade affärssystem från Roima kan hela leveranskedjan hanteras effektivare.
ikoni_forward_link
ikon för ansluten jord

Värdeflödeskedjan (SCM)

Syftet med att hantera leveranskedjan är att förbättra effektiviteten i hela tillverkningskedjan, från komponenter och råmaterial till leverans av de färdiga produkterna till kunderna.
ikoni_forward_link
bild av mätarinställningar

Produktionsstödssystem (MOM)

Genom en effektivare styrning av tillverkningsprocessen kan produktionen effektiviseras och produktiviteten öka. Med Roimas lösning kan du snabbt lägga order till fabriksgolvet och göra processen mer transparent.
ikoni_forward_link
bild av kvalitetsetikett

Kvalitetsfunktioner

Kvalitetskontroll och spårbarhet är nyckeln till att skapa mindre variationer i produkter, material och tillverkningsprocesser. Det övergripande målet är hög kundnöjdhet (felfri produkt) och kostnadseffektivitet. Genom kvalitetskontroll och spårbarhet kan du uppfylla kundens och myndigheternas krav, övervaka produktionen, snabbt identifiera kvalitetsavvikelser och möjliggöra kvalitetsanalyser för användning vid produktutveckling.
ikoni_forward_link
Serviceteknikerns fordon

Underhåll, service och eftermarknad

När ett företag utvecklar sin serviceverksamhet och sina underhållsprocesser läggs också en bra grund för kundhantering under utrustningens hela livscykel. Vi har lösningarna som krävs för smidig styrning, fakturering och övervakning av service- och underhållsverksamheten, och det finns även mobila funktioner för att stötta servicetekniker. Funktionerna fungerar sömlöst tillsammans med olika service- och underhållsmetoder, vare sig det gäller service på plats utförd av tredje part, underhållsarbeten som utförs av din egen personal eller leverans av utrustning till tillverkaren för underhåll.
ikoni_forward_link
bild av tidtabell

Projektledning

En förutsättning för att projektledningen ska fungera är tillgången till rätt verktyg. Oavsett om du letar efter en lösning för mer översiktlig projektstyrning eller behöver planera och övervaka processer i krävande miljöer med många företag eller många projekt kan vi hjälpa dig. I Roimas projektledningslösning finns möjlighet till visuell projektplanering och livscykelhantering, rapportering i realtid av aktiviteter, intuitiv och enkel projektövervakning samt effektiva faktureringsfunktioner.
ikoni_forward_link
bild av rapport

Rapportering

Nyckeln till kontinuerligt förbättringsarbete är att ha pålitlig och uppdaterad information. All affärsinformation och alla planer ska sparas i realtid på en plats, det vill säga i affärssystemet. När mängden data växer blir det än viktigare att kunna identifiera den information som är väsentlig för att snabbt analysera situationen och fatta beslut i god tid. I Roimas lösning finns flexibla funktioner för lättillgängliga rapporter, analyser och visuella framställningar – det vill säga metoder som omvandlar enorma mängder data till information som ger användaren mervärde. Det ökar förutsebarheten, transparensen och reaktionstiden på företaget.
ikoni_forward_link

Intresserad?

Tveka inte att kontakta oss på Roima
Experter på Affärssystem

info@roimaint.com
Tel.: 021 12 22 50