Vill ni ha spårbarhet i era arbetsflöden?

Vill ni ha spårbarhet i era arbetsflöden?I denna artikel kan ni läsa mer om hur MES/MOM system kan påverka spårbarheten i ert arbetsflöde. Begreppet MES (Manufacturing Execution System) innebär system och lösningar för produktionsstyrning och produktionsövervakning. MES hanterar produktionsorder, finplanering, produktionsjobb, recept- och maskinparametrar, operatörsinstruktioner, registrering av konsumerat/producerat/kasserat material, kvalitetskontroller, effektivitetsmätning och integration med affärssystem.…